DURUKAN REAL ESTATE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ KAMERA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Durukan Real Estate Danışmanlık Limited Şirketi (“DURUKAN”) tarafından hazırlanmıştır.

Ofisimiz içerisindeki yönetici odası, toplantı odası ve ziyaretçi bekleme salonu hizmet alanında bulunan toplam 3 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla, ofis güvenliğinin sağlanması ve çalışanların müşterilere efektif hizmet verebilmeleri için eğitilmeleri amacıyla görüntü ve ses kaydı yapılmaktadır. Kayıt işlemi tarafımızca denetlenmekte olup başka herhangi bir kurum, kuruluş veya üçüncü bir kişinin işbu kayıtlara erişimi bulunmamaktadır.

Söz konusu kişisel veri, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre gerekli belgeler ile birlikte

  • Formu doldurarak ıslak imzalı kopyasını elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla (Maslak Mah. Taşyoncası Sk, Maslak 1453 Sitesi, T4 Blok, No:1u, İç Kapı No: B24, Sarıyer/İstanbul) adresine ileterek veya
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle elektronik ortamda [email protected] kep adresimize veya [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Compare listings

Karşılaştırmak
WhatsApp
1
Merhaba. Ben gayrimenkul danışmanınız Mehmet.

Portföylerimiz hakkında detaylı bilgi vermek ve hayalinizdeki evi bulmanıza yardımcı olmak için buradayım. Dilerseniz hemen başlayalım. ☕