DURUKAN REAL ESTATE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (DURUKAN)
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), “Maslak Mah. Taşyoncası Sk, Maslak 1453 Sitesi, T4 Blok, No:1u, İç Kapı No: B24, Sarıyer/İstanbul” adresinde kain Durukan Real Estate Danışmanlık Limited Şirketi (“Durukan”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi gereği siz değerli müşterilerimizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu kapsamda Durukan olarak duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde; işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Durukan tarafından hizmetlerin/faaliyetlerin yürütülebilmesi için müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin kişisel verileri toplanmaktadır. Şirketimiz erişimine sunulan aşağıda örnek kabili olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına uygun olarak şirketimizce işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

Kimlik bilgileriniz olarak; Ad-Soyad, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik Numarası, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası,

İletişim bilgileriniz olarak; Telefon, E-Posta, İlgili Gayrimenkulün Açık Adresi,

Ödemelerin tamamlanması amacıyla erişilen hesap bilgileri gibi finansal verileriniz olarak; Banka Hesap Bilgileri, Kart Bilgileri, Borç-Alacak Bilgileri, İlgili Gayrimenkulün Satış Fiyatı veya Aylık Kira Bedeli,

Görsel ve işitsel verileriniz olarak; Durukan’ı Fiziki Ziyaretlerinizde Alınan Durukan’ın Ofis İçerisinde Bulunan Kamera Kayıtları ve Ses Kayıtları, Açık Rızanıza Binaen Kiraya Vermek veya Satmak İstediğiniz Gayrimenkule Ait Fotoğraf ve Video Kayıtları,

Müşteri işlem bilgileriniz olarak; Fatura Bilgileriniz,

Diğer; Meslek Bilgisi (Gayrimenkul Alıcısı Müşteri), Hizmete Konu Gayrimenkulün Tapu Bilgileri Gibi Kanun Kapsamında ve Aşağıda Belirtmiş Olduğumuz Amaçlar Doğrultusunda Büyük Bir Titizlikle İşlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz aşağıda detaylıca anlattığımız üzere elde edilmektedirler. Şirketimiz Durukan siz değerli müşterilerimizin alım/satım veya kiraya verme/kiralama talepleri doğrultusunda gayrimenkulünü satmak veya kiraya vermek isteyen müşterilerimiz için alıcı bulmakta; diğer yandan gayrimenkul kiralamak veya satın almak isteyen alıcı müşterilerimize ise istedikleri özelliklerde gayrimenkul bulmaktadır. Durukan’a gayrimenkul sahibi ve gayrimenkul alıcısı müşterilerimiz iş akışı içerisinde önceden iş yaptığımız müşterilerimiz aracılığıyla, web sitemiz (https://www.durukanrealestate.com) aracılığıyla, sosyal medya platformu olan instagramda yer alan durukanrealestate ve durukanrealestatefa kullanıcı adlı hesaplarımız vasıtasıyla veya doğrudan şirkete başvurarak fiziki veya elektronik ortamda ulaşabilirler. Tüzel kişi müşterilerimiz ise bizlere tüzel kişiliğin yetkilisi olan ve o iş için yetkili kılınmış gerçek kişiler aracılığıyla hizmete ilişkin taleplerini bahsedilen yöntemlerle iletmektedirler. Şirketimiz Durukan hizmet ve faaliyetleri kapsamında anlaşmalı olduğu https://www.sahibinden.com, https://www.hepsiemlak.com, https://www.emlakjet.com, https://www.zingat.com gibi sitelerde siz değerli müşterilerimizin satmak veya kiraya vermek istediği gayrimenkullerinin ilanlarını vermekte olup işbu ilanlar ile ilgilenen gayrimenkul alıcısı veya sahibi müşterilerimiz ilanda yer alan iletişim bilgilerimiz olan telefon, e-mail vasıtasıyla veya doğrudan şirkete başvurarak fiziki veya elektronik ortamda Durukan’a ulaşabilirler. Gayrimenkul danışmanlığı hizmeti esnasında Durukan’ın satma veya kiraya verme hizmetlerinin siz değerli müşterilerimize en kaliteli ve güvenli bir şekilde verilebilmesi, hizmet süreçlerinin yürütülmesi, hizmete konu malın pazarlamasının yapılması ve iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla gayrimenkul sahibi müşterilerimizin ad, soyad, telefon numarası, e-posta, açık rızanıza binaen hizmete konu gayrimenkulünüze ait fotoğraf ve video kayıtlarını, adres bilgilerini ve tapu bilgilerini almaktayız. Siz değerli gayrimenkul sahibi müşterilerimizin hizmete konu gayrimenkulüne alıcı adayı çıktığında potansiyel alıcı müşterilerimizi gayrimenkul adresine götürmekte ve gayrimenkulü göstermekteyiz. Gayrimenkul satın almak veya kiralamak isteyen gayrimenkul alıcısı müşterilerimizden ise gayrimenkul gösterme esnasında ad, soyad, telefon, e-posta, meslek, doğum tarihi, aradığınız gayrimenkul özelliklerini, hangi amaç ile gayrimenkul aradığınız bilgisini (satın almak veya kiralamak gibi), sizlere gösterdiğimiz gayrimenkulün adresini yer gösterme formu ile almaktayız. İşbu yer gösterme formunu alırken KVKK kapsamında aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmekteyiz. Gayrimenkul alıcısı müşterilerimiz ile gayrimenkul sahibi müşterilerimizin anlaşması durumunda hizmetin güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için gayrimenkul alıcısı müşterilerimizin kapora gönderebilmesi için gayrimenkul sahibi müşterimizin banka hesap bilgilerini almaktayız. Siz değerli müşterilerimize en kaliteli ve güvenli bir şekilde hizmet verilebilmesi, hizmet süreçlerinin yürütülmesi, Durukan’ın meşru menfaatleri için zorunlu olması, sözleşmenin kurulması için zorunlu olması ve gerektiğinde Durukan’ın kendi haklarını koruyabilmesi adına yasal yollara başvurabilmesi için zorunlu olması amaçlarıyla tarafların anlaşması halinde kimi zaman Durukan’ın da taraf olduğu gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri aracılığıyla Gayrimenkul sahibi ve alıcısının ad, soyad, T.C. Kimlik Numarası, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası, sözleşmeye konu gayrimenkulün adresini almakta ve saklamaktayız. Durukan’ı fiziki ziyaretlerinizde ofis içerisinde bulunan kameralar aracılığıyla alınan görüntü ve ses kayıtlarınız ise fiziki mekan güvenliğinin sağlanması, hizmet süreçlerinin daha güvenli bir şekilde yürütülmesi, ziyaretçi takibinin yapılması amacıyla alınmaktadır. Şirketimizce faaliyetler kapsamında müşterilere ilişkin gereksiz kişisel veri toplanılmasından kaçınılmaktadır.

Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; iletişim formları, tarafımıza iletilen ödeme bilgi ve belgeleri, kıymetli evraklar, elektronik posta, cep telefonu numarası, çeşitli sözleşmeler, müşteriler, potansiyel müşterilerimiz diğer üçüncü kişiler de dahil üzere şirketimiz dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Durukan, Bilgi Yönetim Sistemi’ne (HBYS) kayıt için siz değerli misafirlerimize KVKK ve 6563 sayılı E- Ticaret Kanunu kapsamında açık rızanıza binaen promosyon/reklam gibi ticari amaçlı iletiler gönderilebilmektedir.

Söz konusu işbu kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmakta olup işbu sebepler;

-Kanunlarda açıkça öngörülme,

-Sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması, korunması,

-Tarafınızca alenileştirilmiş olması sebepleri ve aşağıda ayrıntılı biçimde açıklanacağı amaçlarla şirketimiz ve sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Kanunda belirtilen kişisel veri işleme amaçları çerçevesinde aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz;

 • Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satın Alım ve Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Hizmet Taleplerinizi Almak, Ödeme İşlemlerinizi Gerçekleştirmek, 3’üncü Kişiler İle İş Birliği Sağlayıp Taşınmaz Malın Pazarlamasını Yapmak,
 • Yasal Düzenlemelerin Gerektirdiği veya Zorunlu Kıldığı Şekilde Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taleplerinin Yerine Getirilmesi,
 • KVKK’da Belirtilmiş Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Amacıyla,
 • Resmî Kurumlarca Öngörülen Bilgi Saklama, Raporlama, Bilgilendirme Yükümlülüklerine Uymak, Sözleşmelerin Gerekliliklerini Yerine Getirmek,
 • İş Süreçlerin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,
 • Talep ve Şikâyetlerin Takibi,
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,
 • Yetkili Kişi ve Kurumlara Bilgi Verilmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Kayıtlarının Oluşturulması ve Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkilerinin Yürütülmesi ve Kurumsal Yönetim Faaliyetlerinin Takibi,
 • Müşteri Talep ve Şikayetlerinin Yönetimi ve Takibi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Çalışanların Şikayetlerinin Çözülmesi ve Veri Erişim veye Düzeltme Taleplerinin İşleme Alınması Amaçlarıyla İşlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI VE PAYLAŞIM AMAÇLARI

Öncelikle kişisel verilerinize, Kanun’un 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde bünyemizde çalışan, sınırlı yetki erişimine sahip ve aynı zamanda kendileriyle gizlilik taahhütnamesi akdedilmiş personellerce kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir.  

Kişisel Verileriniz İşbu Aydınlatma Metni İçeriğinde Açıklanan Amaçlar Doğrultusunda kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara, idari merciler ve yasal mercilere, Hizmet Aldığımız Hukuk Danışmanlarına talep edilmesi halinde Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus Genel Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşlarına, açık rızanıza binaen hizmete konu gayrimenkulün fotoğraf ve videoları Durukan’ın sosyal medya platformu olan instagramda yer alan durukanrealestate ve durukanrealestatefa kullanıcı adlı instagram hesabımıza ve Durukan’ın anlaşmalı olduğu emlak kiralama ve satma platformları olan https://www.sahibinden.com, https://www.hepsiemlak.com, https://www.emlakjet.com, https://www.zingat.com internet sitelerine, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, gayrimenkul sahibi müşterimizin tarafımıza ilettiği hizmete konu gayrimenkule ilişkin tapu bilgileri, gayrimenkul adresi, gayrimekulün satış fiyatı veya aylık kira bedeli, anlaşma halinde gayrimenkul sahibinin banka hesap bilgileri gayrimenkul alıcısı müşterimize aktarılabilecektir.

Yeminli Mali Müşavirlerimiz, Denetçilerimiz, Bilişim Danışmanlık Şirketleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ve Resmi Merciiler, Yurt İçindeki Gerçek ve Tüzel Kişiler ile KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınmasıyla paylaşılabilecektir.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11’inci maddesi gereği Durukan’a başvurarak;

 • Hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenme,
 • Eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme,
 • Yurt içi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenme,
 • Yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme, KVKK 7’nci maddesi uyarınca kişisel verilerin silinmesini ve yok edilmesini ve yapılan değişikliklerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) şirketimizden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği üçüncü kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı şirketimize iletebilir, daha detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

BAŞVURU HAKKININ KULLANILMASI

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için web sitesi linkinde yer alan “ Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form ”u kullanabileceklerdir.

Başvurularınızı, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte,

 • Formu doldurarak ıslak imzalı kopyasını elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla (Maslak Mah. Taşyoncası Sk, Maslak 1453 Sitesi, T4 Blok, No:1u, İç Kapı No: B24, Sarıyer/İstanbul) adresine ileterek veya
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle elektronik ortamda [email protected] kep adresimize veya [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Belirtmemiz gerekir ki başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya iş yeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular şirketimiz tarafından reddedilecektir.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da tarafınızca yapılan başvuruyu yetkiniz olmadan yapmanız halinde, Şirketimizin söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmediğini, yetkisiz bir başvuru yapmanız halinde başvurunuz üzerine kanuna aykırı veya haksız bir şekilde kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden olabileceğinizi ve bu sebeple Şirketimizin ve ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından  dolayı Şirketimizin haklarını saklı tuttuğunu hatırlatırız.

DURUKAN REAL ESTATE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ 

Vergi No               : 3200559967- Maslak VD

Mersis No             : 0320-0559-9670-0001

İletişim Linki        : https://www.durukanrealestate.com

Adres                    : Maslak Mah. Taşyoncası Sk, Maslak 1453 Sitesi, T4 Blok, No:1u, İç Kapı No: B24,  Sarıyer/İstanbul

Tel                         : +90(212) 280 07 07 – +90(532) 390 04 77

E-mail                   : [email protected]

Compare listings

Karşılaştırmak
WhatsApp
1
Merhaba. Ben gayrimenkul danışmanınız Mehmet.

Portföylerimiz hakkında detaylı bilgi vermek ve hayalinizdeki evi bulmanıza yardımcı olmak için buradayım. Dilerseniz hemen başlayalım. ☕