KVKK KAPSAMINDA VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan siz değerli Kişisel Veri Sahiplerinin (“Veri Sahibi”), Kanun’un 11’inci maddesinde sayılan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım hakları mevcuttur. Bu doğrultuda söz konusu haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla bu başvuru formu hazırlanmıştır.

 1. AYDINLATMA

Bize iletmiş olduğunuz işbu başvuru formu ve başvuru formuna verdiğimiz cevabımız, başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması sürecinde ve sonrasında ortaya çıkabilecek muhtemel hukuki uyuşmazlıklarda savunma hakkımızı kullanmak veya başvuruların organize edilmesi veya idaresi amacıyla veri kayıt ortamımızda saklanabilir ve işlenebilir, işbu amaçlarla danışmanlık hizmeti aldığımız avukatlarımız, veri işleyen durumundaki iş ortaklarımız, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve bu başvuruya ilişkin süreçleri yürüten diğer adli makamlarla paylaşılabilir.

 1. BAŞVURU USULÜ

KVKK’nın 13. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Veri sorumlusu sıfatına haiz Durukan’a yukarıda belirtildiği üzere sahip olduğunuz hakları kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmiş olan aşağıda belirtilen diğer yöntemlerle,

 • İşbu formun çıktısı alınarak başvuru sahibi (kişisel veri sahibi/kanuni temsilcisi) tarafından fiziki ortamda (Durukan’a teslim edilerek) bizzat yapılacak başvuru ile,
 • İşbu formun çıktısı alınarak başvuru sahibince (veri sahibi) Noter aracılığıyla,
 • Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” veya mobil imza ile imzalanarak Durukan’ın kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,
 • Başvuru sahibince Durukan’a daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak Durukan’ın kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle

Tarafımıza iletilecektir. Aşağıda, işbu başvurular yolları özelinde başvuruların tarafımıza hangi adresler üzerinden ulaştırılacağına ilişkin bilgiler verilmiştir.

 

Başvuru Usulü

 

Başvuru Adresi

Başvuru Sahibi(Veri sahibi/Kanuni temsilcisi) Tarafından Bizzat Başvuru

 

Maslak Mah. Taşyoncası Sk, Maslak 1453 Sitesi, T4 Blok, No:1u, İç Kapı No: B24, Sarıyer/İstanbul

Noter Aracılığıyla Tebligat

 

Maslak Mah. Taşyoncası Sk, Maslak 1453 Sitesi, T4 Blok, No:1u, İç Kapı No: B24, Sarıyer/İstanbul

“Güvenli elektronik imza” veya mobil imza ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla

 

 

Tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle

 

[email protected] veya

[email protected] kep adresinden başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvurunuzun değerlendirilmesi sürecinde, talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Durukan tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece kişilik haklarınızı koruyabilmek amacıyla kimlik doğrulamaya yönelik ek bilgi (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin; Durukan’da kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Durukan’da kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

İmzalı ve yazılı başvuru yapmanız durumunda başvuru formunun fiziki ortamdan Durukan’a ulaştırılması veya noter kanalıyla tarafımıza tebliğ edilmesi gerekmektedir. Yaptığınız yazılı başvuruyu tarafımıza tebliğ edildiği tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Yukarıda sayılan diğer yöntemlerle başvuru yapmanız halinde, başvuru tarihi başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihtir. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

 1. BAŞVURUNUZA CEVAP USULÜ

Durukan tarafından başvurunuza cevabımızı yazılı olarak veya elektronik ortamda iletebiliriz. Her halükârda ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki bilgileriniz, başvurunuza verdiğimiz cevap metninde yer alacaktır: 

 • Adınız ve soyadınız
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız T.C. kimlik numaranız
 • Yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız
 • Tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz
 • Telefon ve varsa faks numaranız 

Başvurunuza yazılı cevap hazırlamamız halinde, cevap metnimiz on sayfayı aşarsa, aşan her sayfa için tarafınızdan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ Madde 7’de belirtilen işlem ücreti talep edilir. 

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (VE VARSA TEMSİLCİSİNİN) KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı – Soyadı: 

 

Kanuni Temsilci Adı-Soyadı: 

 

T.C. Kimlik No (Yabancı iseniz uyruk, pasaport no veya kimlik numarası): 

 

Kanuni Temsilci T.C. Kimlik No (Yabancı iseniz uyruk, pasaport no veya kimlik numarası): 

 

Telefon Numarası: 

 

Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi: 

 

Varsa bildirime esas E-posta veya KEP Adresi, telefon numarası ve faks numarası: 

 

 

 1. VERİ SORUMLUSUNA DAİR BİLGİ

Lütfen aşağıdaki alanda Durukan ile olan ilişkinizi belirtiniz.

Durukan ile Olan İlişkim 

 

 

☐ Aday 

 

☐ İşveren Müşteri Temsilcisi/Çalışanı 

 

Firma ve pozisyon: ………………………………….

…………………………………………………………..

☐ Gerçek Kişi Müşteri 

 

  

☐ İş Ortağı Firma Temsilcisi/Çalışanı 

 

Firma ve pozisyon: ………………………………….

…………………………………………………………..

☐ Çalışan 

 

İlgili Birim:………………….……………………………………………………………………………………

 

☐ Eski Çalışan 

 

Çalıştığım Yıllar: ………………………………………………………. 

☐ Çalışan Adayı 

 

Tarih ………………………………………………………………….. 

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanı 

 

Firma ve pozisyon: ……………………………………

………………………………………………………….. 

☐ Diğer: …………………………………………………….. 

 

 

 

   

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİM

Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi aşağıda belirtilen alanlarda detaylıca belirtiniz.

 • Talebim

 

 

 

 

 • Talep konusuna dair bilgi ve belgeler

Hangi bilgi ve belgeler olduğunu burada belirterek başvurunuzla birlikte gönderebilirsiniz.

 

 

 

 1. VERİ SAHİBİ/KANUNİ TEMSİLCİ OLARAK BEYANIM

Bu başvuru formunun Durukan ile olan ilişkimin, Durukan tarafından kişisel verilerimin işlenip işlenmediğinin tespitinin yapılması ile kişisel verilerim işleniyorsa bu verilerimin eksiksiz olarak belirlenmesi ve başvuruma doğru ve kanuni süresi içinde cevap verilebilmesi için hazırlandığı hususunda aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.

Bu başvuruyu Veri Sahibi veya Veri Sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla kanunen yapmaya yetkili olduğumu, başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim. 

Yetkisiz bir başvuru yapmam halinde başvurum üzerine kanuna aykırı veya haksız bir şekilde kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden olabileceğimi ve bundan dolayı Durukan’ın ve ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından sorumlu olacağımı kabul ve beyan ederim.

Form kapsamında iletmekte olduğum taleplerime ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da tarafımca yapılan başvurunun yetkim olmadan yapılması halinde Durukan’ın söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmediğini kabul ve beyan ederim.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerimin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Durukan’ın şahsımdan ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tuttuğunu, tarafımdan ek evrak ve malumat talep edilmesi halinde bu belgeleri Durukan’a sunacağımı kabul ve beyan ederim.

Çocukları veya vasisi oldukları kişiler adına başvuru yapanlardan nüfus cüzdanı ve tasdikli vesayet kararı gerekmektedir.

Başvurunuzu yazılı usulle yapacaksınız aşağıdaki bölümü ayrıca doldurunuz: 

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi

Adı Soyadı                 : 

Başvuru Tarihi          :

İmza                           :

Compare listings

Karşılaştırmak
WhatsApp
1
Merhaba. Ben gayrimenkul danışmanınız Mehmet.

Portföylerimiz hakkında detaylı bilgi vermek ve hayalinizdeki evi bulmanıza yardımcı olmak için buradayım. Dilerseniz hemen başlayalım. ☕